Ohlédnutí za projektem ICLife

18. červen 2019, 10:00 – 12:00

Diskuzní setkání

Diskuze k problematice inkluze osob s lehkým mentálním postižením a jejich pracovního uplatnění osob v prostředí Univerzity Palackého v Olomouci, která je realizována v rámci končícího se projektu.
V diskusi budeme společně:
• sumarizovat akční plán, který byl vytvořen v lednu 2019;
• analyzovat kritická místa a hledat možnosti řešení pro vytvoření pracovních míst na UP;
• rekapitulovat aktivity realizované v rámci projektu za období 2016-2019.
Proto Vás prosíme, abyste si předem připravili náměty / informace / dotazy k výše uvedeným oblastem.
K diskusi jsou zváni:
• zástupci neziskových organizací;
• zástupci Úřadu práce;
• zástupci Centra podpory studentů se specifickými potřebami UP;
• zástupci Univerzity Palackého v Olomouci;
• studenti Univerzity Palackého v Olomouci.

Svou účast potvrďte do 7. 6. 2019: https://forms.gle/5hnLYSGLWfBvHrsbA

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP

Místo

Na Hradě 5, Olomouc, učebna 4. 11, (H4), 4. podlaží

Přílohy