Zasedání Akademického senátu PF UP

17. červen 2019, 13:00 – 16:00

Zasedání

Předseda AS PF UP doc. Michal Bartoň svolává zasedání senátu na pondělí 17. 6. 2019. Senátoři se sejdou ve 13:00 v rotundě PF UP.

Program:
1) Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PF UP na rok 2020
2) Podmínky přijímacího řízení pro rok 2020/2021
3) Záměr akreditace programu „Aplikovaná mezioborová studia“
4) Informace o stavu příprav koncepce hodnocení vědy na PF UP
5) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018
6) Vyhlášení voleb kandidáta na děkana pro období 2020-2024
7) Různé

Pořádá

Akademický senát Právnické fakulty UP

Místo

Právnická fakulta UP, budova A, rotunda

Přílohy