Zasedání Akademického senátu FF UP

12. červen 2019, 13:00 – 16:00

Poslední zasedání AS FF UP v tomto akademickém roce

Na programu zasedání bude mimo jiného diskuze o volebním řádu AS FF UP, představení kandidátky FF UP do RVH UP, schválení harmonogramu přijímacího řízení pro rok 2019/2020 a mnoho dalšího.

Pozvánka

Pořádá

Akademický senát FF UP

Místo

Děkanát FF UP, zasedací místnost 2.25

Přílohy