Veletrh vědy a výzkumu

7. červen 2019 - 8. červen 2019

Popularizační akce. Letošní téma: Zachraňme planetu!

Malí i velcí návštěvníci poznají prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů, soutěží či představení rozličné aspekty každodenního využití vědy a jejích poznatků. Mohou si zahrát například na zoology, botaniky, rostlinné genetiky, astronauty, chemiky, optiky, právníky či grafiky. Ve stáncích se organizátoři zaměří na žhavá témata, která souvisejí s ochranou naší Země a na to, co každý z nás může udělat pro záchranu modré planety. Ať už je to problematika týkající se odpadů, smogu, znečištění půdy a ovzduší, globálního oteplování, spotřeby zdrojů energie, ozónové díry, nebo vymírání rostlinných a živočišných druhů. Akce je tradičně zdarma v budově přírodovědecké fakulty, pouze v pátek od 9.00 do 15.00 a v Pevnosti poznání: v pátek od 9.00 do 17.00 a v sobotu od 9.00 do 18.00.

Vše o programu na www.pevnostpoznani.cz

Pořádá

Pevnost poznání a Přírodovědecká fakulta UP

Místo

Pevnost poznání

Přílohy