Doktorandský workshop k dějinám 20. století

31. květen 2019, 13:00 – 16:00

Teze svých disertačních prací představí tři doktorandi sekce dějin 20. století katedry historie

Mgr. Petr Kopecký: L’episcopato di Leopold Prečan, l’arcivescovo di Olomouc, fra le due guerre mondiali dal punto di vista della diplomazia della Santa Sede (Episkopát olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana mezi dvěma světovými válkami pohledem diplomacie Svatého stolce)

  • Mgr. Anna Blatecká: Vězeňství v Československu v první polovině 20. století (1918–1960). Mikrosonda do prostředí věznice Mírov
  • Mgr. Vojtěch Češík: Gestapo na střední Moravě (1939-1945)

Podrobné anotace najdete v příloze na webu katedry

Pořádá

Katedra historie FF UP

Místo

Katedra historie FF UP, Na Hradě 5

Přílohy