Slavnostní zahájení ústředního kola 48. ročníku Dějepisné olympiády

20. květen 2019, 13:00 – 14:30

zahájení soutěže

Slavnostní zahájení v Kapli Božího Těla v UC UP.

Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky. 

Tematické zaměření ročníku: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“.

Akce je zaštítěna rektorem Univerzity Palackého Jaroslavem Millerem.

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy