13. studentská konference mladých přírodovědců

16. květen 2019

Konference

Konference, na které mohou studenti základních a středních škol prezentovat výsledky svých výzkumných projektů. Jedná se o každoroční vyvrcholení soutěží Badatel a Věda je zábava.

www.badat.upol.cz 

Pořádá

Přírodovědecká fakulta UP

Místo

Pevnost poznání, tř. 17. listopadu 7

Přílohy