20. mezinárodní setkání mladých lingvistů

13. květen 2019 - 15. květen 2019

Konference

Téma: Mluvčí, jazky a text

Podrobné informace:

Pozvánka

mladilingviste.upol.cz

Pořádá

Katedra bohemistiky FF UP

Místo

Filozofická fakulta UP

Přílohy