Olomoucké právnické dny

25. duben 2019

13. ročník mezinárodní vědecké konference

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny, jejíž 13. ročník proběhne dne 25. 4. 2019, představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Konference se již tradičně odvíjí ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní odborníci. Téma plenární sekce je 30 let posttotalitního právního řádu, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

Věříme, že 13. ročník Olomouckých právnických dnů bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že i tento ročník přinese opět živou a plodnou vědeckou debatu.

Sekce konference:
-Tvorba práva a vliv politiky na právní řád
-Europeizace a internacionalizace právního řádu
-Ochrana slabší strany
-Judikatura — vliv soudů na vývoj právního řádu
-Nové právní koncepty v soukromém právu
-Současné postavení jednotlivce a veřejnosti v kontextu mechanismů právní ochrany
-Právně-ekonomické aspekty fungování státu
-Česko-polský právnický seminář. Aktuální otázky právního státu v České republice a v Polské republice.

www.pf.upol.cz/opd

Pořádá

Centrum pro vědu a výzkum PF UP

Místo

Právnická fakulta UP

Přílohy