Přednáškový program #2 / Projektem k aktivizaci VV

16. duben 2019, 17:00 – 19:00

Basement

Projektem k aktivizaci výtvarné výchovy - Mgr. et MgA.David Bartoš
Místo konání: Lectorium, Umělecké centrum UP (1.patro)
Vstup zdarma

Zveme vás na přednášku z teoretického bloku projektu Basement v rámci Dnů vědy a umění 2019.
Projektová výuka je jedním z možných přístupů ke vzdělávání a je známá poměrně již dlouhou dobu. Přesto mají v dnešním vzdělávacím systému poměrně skromné zastoupení. Přednáška představí možné přínosy a pozitivní aspekty projektového vzdělávání prostřednictvím projektů, které svým významem a dopadem přesahují rámec vzdělávacích institucí, ve kterých vznikly.
V rámci přednášky bude také oficiálně představen projekt Basement.
David Bartoš je absolventem Katedry výtvarné výchovy PdF UP Olomouc a Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Aktivně se věnuje vlastní umělecké činnosti, či kurátorství (např. Galerie Cyril). Učí umělecké obory na střední škole a studuje doktorské studium na KVV PdF UP.

Partneři:
Katedra výtvarné výchovy PdF UP
Pedagogická fakulta UP

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy