Přednáškový program #1 / Městská galerie a současné umění

15. duben 2019, 17:00 – 19:00

Basement

Městská galerie a současné umění - Mgr. BcA. Katarína Klusová
Místo konání: Lectorium, Umělecké centrum UP (1.patro)
Vstup zdarma

Zveme vás na přednášku z teoretického bloku projektu Basement, která se uskuteční v rámci Dnů vědy a umění 2019.
Přednáška ředitelky a kurátorky Městské galerie Třinec na téma fungování městských galerií,soustředících se na prezentování současného umění. V rámci přednášky se například otevře tématika budování vztahu diváků z menších měst a obcí k současnému umění, galerijní nástroje komunikace a prezentace umění a místně specifický kontext městských galerie.
Katarína Klusová je kurátorkou a vedoucí Galerie města Třince. Absolventka Fakulty výtvarných umění VUT a Masarykovy Univerzity v Brně se ve své kurátorské činnosti snaží pokračovat v kontinuální koncepci městské galerie s důrazem na prezentaci současného umění, nejen prostřednictvím výstav, ale také přednáškami, besedami a jinými typy kulturních akci.

Partneři:
Katedra výtvarné výchovy PdF UP
Pedagogická fakulta UP

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy