Empatická laboratoř

12. duben 2019 - 13. duben 2019

Seminář

Cílem semináře je rozvoj empatie, tedy schopnosti vcítit se do pocitu druhé osoby, což se považuje za součást emoční inteligence. Empatie se rozvíjí cíleně nácvikem aktivního naslouchání, které se zakládá na přesném vnímání verbálního i neverbálního projevu v komunikaci. Schopnost vžít se do pocitu a situace druhého člověka znamená být taky v dobrém kontaktu s vlastními pocity a myšlenkami (kdo rozumí sám sobe lépe rozumí i druhým). Empatie v rámci aktivního naslouchání proto patří k základním předpokladům komunikace s klientem/pacientem. Metodika tréningu aktivního naslouchání a empatického doprovázení tak umožňuje rozvíjet a kultivovat tyto dovednosti. Seminář je tedy přímo zaměřen na osvojení si schopnosti vést empatický rozhovor s klientem a zlepšit tak své komunikační dovednosti i celkové výsledky práce. Účastníci budou nejdříve seznámeni s definicí a podstatou empatického rozhovoru a s teorií empatie. Hlavní část semináře pak bude tvořit výklad metodiky a získání praktické zkušenosti s nácvikem empatické komunikace, což bude probíhat formou nácviku empatie metodikou takzvaných Empatických laboratoří. Na závěr bude pozornost věnována řešení případných problému a nejasností a proběhne reflexe k semináři. Ve všech částech semináře bude podporována diskuze účastníků.

Leták

oushi.upol.cz/psychosomatika

Pořádá

Institut sociálního zdraví (OUSHI), CMTF UP

Místo

CMTF UP, Univerzitní 22

Přílohy