Droga jako jídlo

11. duben 2019, 18:45 – 20:45

Arabfest 2019

Více než polovina obyvatel Jemenu trpí hlady, přesto ale raději utrácí peníze za drogu jménem kát.

V Jemenu už čtvrtým rokem probíhá občanská válka, která si vyžádala desetitisíce obětí. Obyvatelé strádají mnoha chorobami a těžkou podvýživou. Ty jsou důsledkem blokády, zabraňující importu léků a zboží do krajiny. Více než polovina obyvatel Jemenu trpí hlady, přesto ale stále velká část populace utrácí peníze za kát - lehkou drogu, jejíž žvýkání je součástí každodenního života Jemenců. Jaký dopad má ale tenhle zvyk na místní ekonomiku? A jak konzumace této rostliny ovlivňuje stravování obyvatel? O problematice kátu pohovoří Veronika Kramáreková, která toto téma zkoumala několik měsíců přímo v Jemenu.

Mgr. Veronika Kramáreková, Ph.D. (1987) pracuje jako odborná asistentka na Katedře blízkovýchodních studií na Západočeské univerzitě v Plzni, kde absolvovala bakalářské i magisterské studium. Doktorát získala na Katedře antropologie ZČU v Plzni, kde obhájila disertační práci na téma “Spoločenský význam žuvania kátu v Jemene”. Během svých studií podnikla řadu studijních i výzkumných cest do regionu Blízkého východu a Severní Afriky, především do Sýrie, Libanonu, Maroka a Jemenu. V současné době se věnuje zejména výuce arabského jazyka a zabývá se dějinami soudobého Jemenu a muslimskou komunitou v České republice.

Facebook event

Pořádá

Katedra historie FF UP

Místo

Umělecké centrum UP

Přílohy