Voda jako důvod konfliktu i spolupráce

8. duben 2019, 18:45 – 20:45

Arabfest 2019

Voda je klíčovou surovinou nejen v oblasti regionu Blízkého východu. Co když je ale sdílena více státy?

Přístup k vodním zdrojům a jejich využití může být příčinou konfliktu, ale i platformou pro spolupráci mezi dvěma či více státy. Příkladem sdíleného zdroje je i řeka Nil a její povodí. Příspěvek se bude týkat historické i aktuální situace na Nilu, kde je možné nalézt jak konflikt, tak spolupráci. O zašlé hegemonii Egypta, o tom, proč je Súdán "králotvůrcem" a Etiopie "žábou na prameni", promluví Jakub Mazanec z Ústavu světových dějin FF UK.

Jakub Mazanec - Vystudoval obor Dějiny a kultura islámských zemí a momentálně dokončuje magisterský obor Historie – obecné dějiny se specializací na dějiny mezinárodních vztahů a dějiny novověku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci studia řeší problematiku vodních zdrojů a jejich role v mezinárodních vztazích. Tématem v historické perspektivě i současném kontextu se zabýval také během stáží v Nordiska Afrika Institut Uppsala a na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Vstupné: dobrovolné

Facebook event

Pořádá

Katedra historie FF UP

Místo

Umělecké centrum UP

Přílohy