Spolupráce mateřských a základních škol

4. duben 2019, 13:00 – 16:00

Workshop

Cílem workshopu Spolupráce mateřských a základních škol, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a orgánu sociálně-právní ochrany dětí v sociální oblasti je reagovat na potřeby škol a podpořit spolupráci při řešení konkrétních případů týkajících se problémové situace dítěte ve školním prostředí. Závěrem proběhne skupinová prezentace výstupů a zhodnocení jejich využití.

Workshop je podpořen projekty MPSV: „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ a CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000185 Příprava romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomocí dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb (ROMSPIDO).

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP

Místo

Na Hradě 5, Olomouc, 4. podlaží, učebna H4 (4.11) a 5. podlaží učebna H5 (5.11)

Přílohy