Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

3. duben 2019, 16:00 – 20:00

Odborný program

Ústav imunologie LF UP v Olomouci

Koordinátor: prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

Program

 1. Vyšetření lokusu HLA-DPB1 zlepšuje výsledky alogenních transplantací krvetvorných kmenových buněk
  Mrázek F., Onderková J., Mojtková N., Mičkalová N.
 2. Charakterizace imunitních populací v kloubním výpotku pacientů s osteoartrózou
  Kriegová E, Manukyan G, Mikulková Z, Gabčová G, Kudělka M, Gajdoš P, Gallo J.
 3. Studium subpopulací imunitních buněk v bronchoalveolární lavážní tekutině a plicních biopsiích u pacientů po transplantaci plic
  Dihel M, Mikulková Z, Havlín J, Balko J, Dýšková T, Gabčová G, Žurková M, Jakubec P, Lischke R, Kolek V, Kriegová E.
 4. Steroidní metabolom u pacientů s IgA nefropatií a jeho ovlivnění terapeutickými dávkami glukokortikoidů
  Raška M., Kosztyu P., Hill M., Jemelkova J., Czernekova L., Raskova Kafkova L., Hruby M., Matousovic K., Vondrak K., Mestecky J., Sterzl I., Zadrazil J.
 5. Molekulární proteinová mimetika jako antigeny k indukci specifických sérových protilátek
  Kosztyu P., Kuchar M., Cerny J., Barkocziova L., Maly M., Petrokova H., Czernekova L., Liskova V., Raskova Kafkova L., Knotigova P., Masek J., Turanek J., Maly P., Raska M.
 6. Liposomy modifikované manany jako nástroj cílení a aktivace dendritických buněk při navození antigen specifické imunitní odpovědi
  Zachová K. Bartheldyová E., Turánek Knotigová P., Mašek J., Kulicha P., Hubatka F., Paulovičová L., Paulovičová E., Drožd M., Ledvina M., Turanek J., Raška M.

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, malá pravá posluchárna

Přílohy