Developing Restorative Justice across Europe

1. duben 2019, 13:15 – 14:45

Přednáška

Katedra trestního práva PF UP zve na přednášku významného představitele hnutí restorativní justice v Evropě dr. Ian Mardera (Maynooth University, Irsko). Svou prezentaci nazval Developing Restorative Justice across Europe, Significance of the New Council of Europe Recommendation.
Přednáška je určena studentům i širší odborné veřejnosti. Uskuteční se v anglickém jazyce, pro případné dotazy k diskuzi bude zajištěn překlad.

Pořádá

Katedra trestního práva PF UP

Místo

Právnická fakulta UP, budova B, malý sál 2

Přílohy