35. Prix Bohemia Radio

1. duben 2019 - 4. duben 2019

Mezinárodní festival rozhlasové tvorby

Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio je tradiční soutěžní přehlídkou toho nejlepšího z rozhlasové tvorby, jejímž vyhlašovatelem a pořadatelem je Český rozhlas. Pro 35. ročník festivalu byly vyhlášeny soutěžní kategorie Dokument, Drama, Reportáž a Multimédia.

Ambicí festivalu je rozvíjet a sdílet rozhlasovou tvorbu veřejnoprávních médií v evropských zemích s důrazem na země střední Evropy. Základním smyslem a posláním festivalu Prix Bohemia Radio je zvyšování kvality rozhlasové tvorby a prezentace veřejnoprávních médií zemí jako institucí, které vytvářejí a šíří kulturní hodnoty.

Kompletní info včetně programu k dispozici na stránkách prixbohemia.rozhlas.cz.

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy