Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

27. březen 2019, 16:00 – 19:00

Téma: oučasné trendy v hemostazeologii

Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP v Olomouci
Koordinátor: Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Současné trendy v hemostazeologii

Program:

 1. Úvodní slovo
  prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
 2. Historie diagnostiky a léčby poruch krevního srážení v Olomouci
  Prim. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D., Doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.,
  prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
 3. Možnosti a limitace laboratorního vyšetření krevní srážlivosti
  doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D., Mgr. Jana Úlehlová, Ph.D.
 4. Cestovní trombóza
  MUDr. Jana Procházková, Ph.D., MUDr. Miroslava Palová
 5. Moderní péče o pacienty s vrozenými krvácivými stavy
  Prim. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D., Doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, malá pravá posluchárna

Přílohy