Workshop Arteca ART-NAT 1

22. březen 2019, 10:00 – 16:30

Selekce děl kulturního dědictví a umělecko-historická analýza vybraných děl.

Projekt ARTECA, který je od července 2018 řešen na UP v Olomouci, představuje inovaci v segmentech uměleckohistorického bádání, památkové péče, i přírodovědného výzkumu.

Cílem workshopu Arteca ART-NAT 1 je přenos uměleckohistorických poznatků do přírodovědné sféry. Série přednášek odborníků z oblasti dějin umění, památkové péče a restaurování bude představovat dosavadní výzkumy z oblasti uměleckohistorické a dotkne se jejich potřeb i limitů, které díky inovativní synergii s přírodními vědami bude možno překonat.

Pořádá

Katedra dějin umění FF UP

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Kaple Božího Těla

Přílohy