Pohled do vzdálené budoucnosti očima fyziky

20. březen 2019, 16:45 – 18:15

Přednáška Tomáše Opatrného z cyklu Societas Cognitorum

Na co se nachystat, než dohoří Slunce a co bude pak, až vyhasnou hvězdy, vypaří se černé díry a rozfoukne se
vesmír? Čekají nás Poincarého návraty? A co na to Boltzmannův mozek?

Sdružení profesorů FF UP Societas cognitorum a Rakouské centrum UP zvou akademickou obec i širokou veřejnost k devátému cyklu přednášek.

Studenti bakalářského a magisterského studia všech oborů získají za návštěvu přenášek + jejich protokol 2 kreditní body, studenti doktorandského studia za návštěvu přednášek a zpracování seminární práce ke zvolenému tématu 5 kreditních bodů.

Motto: „Každý týden se setkáváme jako profesoři a specialisté z různých oborů a v rozhovorech u stolu se snažíme přesahovat svůj obor, nakukovat do těch ostatních a dychtivě se z nich poučovat. Nyní jsme to vzali vážně a zamýšlíme se v tomto cyklu přednášek nad přitažlivým tématem ze svého oboru, které plodně přesahuje do oboru jiného a které jistě zaujme i posluchače.“ (Ladislav Daniel)

Program cyklu přednášek  Societas cognitorum / Profesoři FF a jejich hosté

Pořádá

Sdružení profesorů FF UP Societas cognitorum a Rakouské centrum UP

Místo

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, aula

Přílohy