XX. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami

19. březen 2019 - 20. březen 2019

Téma: Speciální pedagogika a její přínos ve společnosti

VII. olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých se koná XX. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a VII. konference mladých vědeckých pracovníků

Pořádá

Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP

Místo

Pedagogická fakulta UP

Přílohy