Setkání s Nadačním fondem UP

19. březen 2019, 15:00 – 16:00

Setkání se studenty

Akce je určená studentům PF UP, kteří se chtějí dozvědět víc o Nadačním fondu UP nebo zvažují žádost o podporu v letošní výzvě. Setkání se zúčastní koordinátorka fondu Katrin Stark a Luděk Plachký, student PF UP, jehož projekt Nadační fond UP v minulosti podpořil.

Pořádá

Právnická fakulta UP, Nadační fond UP

Místo

Právnická fakulta UP, budova A, zasedací místnost

Přílohy