Japanese home

18. březen 2019, 17:30 – 19:00

Přednáška Karla Vranovského

Přednáška účastníkům představí některé zajímavé aspekty japonské architektury a okolností, které ji po staletí formovaly. Jako nástroj nám bude sloužit nahlédnutí především do architektury obyčejných japonských rodinných domů, o kterých věříme, že nám můžou prozradit o světě japonského života více než leckterý vznosný palác či chrám. Rádi bychom se zamysleli nad přírodními podmínkami, kulturními zvyklostmi, filozofií i obyčejnou každodenní realitou, jenž se zrcadlí ve zdech a pilířích domů, jenž obyčejným japoncům poskytují ochranu dnes stejně, jako před pěti sty lety. Tématem přednášky není tolik architektura samotná, nýbrž vztah japonské architektury ke kultuře, prostředí a každodennosti. Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce.

Karel Vranovský studuje kulturní antropologii a obecnou lingvistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. O japonskou kulturu se zajímá od svých čtrnácti let, z počátku nezávazně, dnes především z antropologického hlediska. Za zájem o specifické hledání spojnic mezi architekturou, kulturou a estetikou vděčí především dlouhodobé spolupráci se svým bratrem Janem, jenž získal architektonické vzdělání na Tokijské univerzitě a dnes v Japonsku působí jako architekt a fotograf.

Vstupné: 30 / 20 Kč pro členy JKO

jaro.japonskyklub.cz

Pořádá

Japonský klub Olomouc

Místo

Křížkovského 12, místnost 2.03, 2. patro

Přílohy