Autogenní trénink - základní stupeň

15. březen 2019 - 16. březen 2019

Seminář

Seminář je zaměřený na osvojení si základního stupně autogenního tréninku (AT) a bude mít několik výukových úrovní. Účastníci budou nejdříve seznámeni s definicí AT, jeho historickými kořeny a s kontextem vzniku metody. Zjistí, jaké byly provedeny studie působení metody (na psychologické, neurobiologické a fyziologické úrovni) a její efektivitu při poruchách zdraví. Dále účastníci získají informace, jaké indikace a kontraindikace jsou u AT a jaké jsou možnosti preventivního použití u rizikových skupin a zdravých jedinců za účelem zvýšení kvality jejich života (speciálně pro využití v pomáhajících profesích). Nejdelší část bude tvořit výklad metodiky a získání praktické zkušenosti s nácvikem jednotlivých kroků a jejich sdílení ve skupině. Na závěr se bude věnovat pozornost řešení případných problémů při metodě a proběhne reflexe k semináři. Ve všech částech semináře bude podporována diskuze účastníků.

Program semináře:

Pátek 16. března 2018 (17.00 – 20.15)

  • Historie vzniku metody AT, definice, souvislosti s jinými psychoterapeutickými metodami.
  • Teorie působení AT; psychické a fyziologické změny při AT; indikace a kontraindikace AT a využití metody v pomáhajících profesích. Osvojení polohy při cvičení, vysvětlení a nácvik prvních dvou „formulek“.

Sobota 17. března 2018 (9.00 – 16.45)

  • Rekapitulace dosavadních poznatků, vysvětlení a nácvik dalších čtyř „formulek“.

V každé části semináře bude podporována diskuze a bude se sdílet ve skupině, jak se daří metodu provádět. Účastníci se také dozvědí, jaké problémy mohou nastat a jakým způsobem je možné je řešit.

prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
Psychiatr a psychoterapeut s dlouholetou praxí. V současnosti působí v psychiatrické a psychoterapeutické ambulanci Pro mente sana v Bratislavě. Má vzdělání v několika psychoterapeutických metodách, např. psychodynamické psychoterapii, katatymně imaginativní psychoterapii, supervizi formou balintovských skupin, hypnóze a autogenním tréninku, Rogersovské psychoterapii aj., a v některých z těchto metod působí i jako školitel a cvičný terapeut. Kromě toho vyučuje na různých univerzitách a je držitelem mnoha ocenění, např. ceny Ligy za duševní zdraví SR za dlouhodobý přínos pro duševní zdraví nebo Osobnost roku 2000 v oblasti duševního zdraví, Čestné členství v České psychiatrické společnosti J.E.P. za přínos pro českou psychiatrii. Je autorem několika knih, např. Vzťahová väzba, Autogénny tréning nebo Posttraumatická stresová porucha. V současné době se věnuje zkoumání psychické traumatizace v dětství a vztahové vazby v dospělosti jako determinantám zdraví. To je nyní dynamicky se rozvíjející oblast aplikovaného psychologického a psychopatologického výzkumu.

oushi.upol.cz/psychosomatika 

Pořádá

Institut sociálního zdraví (OUSHI), CMTF UP

Místo

CMTF UP, Univerzitní 22

Přílohy