Zichronam: Z Liverpoolu na Moravu

8. březen 2019, 15:30 – 17:00

Připomínka moravských obětí holokaustu

Mezináboženské shromáždění v Den vzpomínky na oběti terezínského rodinného tábora v Osvětimi.

Reformovaná židovská synagoga v Liverpoolu pečuje již více než padesát let o svitky Tóry, které r. 1964 pražské židovské muzeum na nátlak československého státu prodalo do zahraničí. Svitky uchovávané v Liverpoolu byly napsány v Přerově a jejich původ sahá až do r. 1822.
Ve spolupráci s Centrem pro důvěru, mír a společenské vztahy při Univerzitě v Coventry, s Židovskou obcí v Olomouci a s Institutem pro interkulturní, mezináboženský a ekumenický výzkum a dialog při CMTF UP podnikne letos v březnu liverpoolská delegace cestu do Olomouce a do Přerova.
Při této příležitosti se bude 8. března 2019 v 15:30 s podporou Římskokatolické akademické farnosti konat v Kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci mezináboženské bohoslužebné shromáždění, které připadne na Den vzpomínky na oběti terezínského rodinného tábora v Osvětimi. Během slavnosti, při níž zazní písně a modlitby z židovské liturgie 19. století, bude vzpomenuto na osudy členů moravských židovských komunit. Slova žalmů přitom budou pronesena v hebrejštině, angličtině a češtině.
Podnět k uspořádání této mimořádné události vzešel od Jennifer Verson z Centra pro důvěru, mír a společenské vztahy při Univerzitě v Coventry, která v rámci svého akademického výzkumu připravila sérii modlitebních setkání členů různých náboženských komunit v Liverpoolu a na Moravě. Její bádání má za cíl nově poznat a porozumět způsobu, jak zahraniční židovské obce, které pečují o původně české svitky Tóry, mohou ve spolupráci s českými komunitami přispívat k pokojnému soužití mezi příslušníky různých náboženství.

Pořádá

Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu CMTF UP

Místo

Kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci

Přílohy