Zahájení výstavy k projektu Plešouni

7. březen 2019, 10:00 – 11:00

Charitativní akce

Autorkou je světově uznávaná ilustrátorka Eliška Podzimková, cílem projektu je pomoc onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám. Výstavu zahájí děkan LF UP Milan Kolář.

Výstava je součástí projektu, jehož cílem je vytvoření seriálu. Seriál, který bude vysvětlovat všechny tyto důležité informace pro nové pacienty skrze animované pasáže a který se bude zdarma distribuovat do všech onkologických oddělení v celé ČR. Hravá forma obsahu by trochu odlehčila téma a zárověň bude doplněna o rozhovory s bývalými pacienty, kteří si celou věc prožili a můžou dodat odvahu a naději těm, kteří mají celý proces léčby ještě před sebou. Všechny epizody našeho seriálu uvedeme i pro širokou diváckou veřejnost.

Pořádá

Lékařská fakulta UP

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, foyer

Přílohy