Efektivní nástroje řešení rodičovských konfliktů

7. březen 2019 - 9. březen 2019

Mezinárodní vědecká konference

Právnická fakulta UP pořádá tradiční mezinárodní vědeckou konferenci, která se zaměřuje na rodinněprávní problematiku. Nadcházející ročník se bude věnovat hledání efektivních nástrojů řešení rodičovských konfliktů. Konference je rozdělena do několika tematických bloků, v nichž vystoupí zástupci vybraných profesí a vyjádří své názory na zvolené cesty při snaze o minimalizaci sporů mezi rodiči dítěte.
Hlavními garanty konference jsou JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. (renata.sinova@upol.cz) a JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. (lenka.westphalova@upol.cz).
Podrobný program.

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

hotel Moravan v Teplicích nad Bečvou

Přílohy