Polemika nad úspěchem moderního japonského estetického výrazu

5. březen 2019, 18:30 – 20:00

Přednáška Ondřeje Kučery

Přednáška se zaměří na hledání příčin mezinárodní úspěšnosti moderního japonského umění (román, film, vizuální umění) na globálním trhu a v globálním měřítku. Dokáže japonské moderní umění oslovit konzumenty na celém světě pro svou zajímavost a hloubku? Nebo proto, že má nejlepší marketing? Anebo má tento úspěch jiné prozajičtější, nebo naopak přízemnější příčiny? Ve své stručné přednášce nezaujatého pozorovatele Asie se pokusím posluchače uvést do některých konceptů, které mohou naznačit vysvětlení tohoto fenoménu.

Ondřej Kučera v roce 2001 vystudoval sinologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V rámci studií absolvoval pobyt na Tchajpejské pedagogické univerzitě. Od roku 2002 vyučuje na oboru čínská filologie na Katedře asijských studií FF UP, kde v současné době působí jako odborný asistent a tajemník.

Vstupné: 30 / 20 Kč pro členy JKO

jaro.japonskyklub.cz

Pořádá

Japonský klub Olomouc

Místo

Křížkovského 12, místnost 2.03, 2. patro

Přílohy