PosunJiNam

5. březen 2019, 16:30 – 18:00

Vernisáž výstavy

"PosunJiNam" prezentuje tvorbu studentů 3. ročníku Moravské střední školy, konkrétně obor grafický designér.

Kromě samotného grafického řemesla se studenti věnují i volné tvorbě v různých formálních podobách. V tomto případě se pustili do práce v rámci tradičního média malby na plátno, které si napnuli přes vlastnoručně vyrobené rámy sami. Tento osobitý přístup nebyl zvolen jen pro nabití určité řemeslné zkušenosti a dovednosti, nýbrž i pro tematický obsah děl, kterým se stali samotní studenti. Oním tématem se stalo jejich individuální já v čase, tedy to, jak sami sebe vidí v minulosti či budoucnosti blízké, dávné a nebo velmi vzdálené.Druhou variantou, pak bylo vyobrazení člověka, kterého si studenti opravdu váží, do jehož vlastností by se rádi zrcadlově vtiskli.

PosunJiNam tak obsahuj soubor patnácti velkoformátových maleb, které diváku nabízí obraz samotných autorů, avšak posunutý někam jinam.

Vernisáž výstavy proběhne 5.3.2019 a výstava bude k dispozici do 10.4. 2019.

Pořádá

Moravská střední škola ve spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy PdF

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Galerie chodba 1. patro

Přílohy