Je možné, aby všechny děti vyrůstaly v rodině?

21. únor 2019, 10:30 – 14:00

Workshop k tématu deinstitucionalizace

Je možné, aby všechny děti vyrůstaly v rodině? Je možné zrušit všechny ústavní zařízení pro děti? A je možné je něčím nahradit? Workshop se zaměřuje na problematiku péče o ohrožené děti.
Věnuje se otázkám jak a proč začít s deinstitucionalizací, co je nejlepší zájem dítěte a problematice práv dětí a jejich dodržování a vlivu ústavní a rodinné péče na vývoj dítěte.
Studenti si budou moci vyzkoušet sestavení komunikační strategie a dále pak naplánovat komunitní služby pro děti žijící v ústavním zařízení.

Lektoři workshopu: Alena Svobodová, Jindřich Racek, z organizace LUMOS - mezinárodní nezisková organizace zaměřená na pomoc znevýhodněným dětem po celém světě Hlavním cílem organizace je přispět ke změně systému péče o ohrožené děti, tak aby děti měly možnost především zůstat ve své biologické rodině nebo měly možnost vyrůstat v náhradní rodinné péči. Více na www.wearelumos.org.

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF | LUMOS

Místo

Na Hradě 5, Olomouc, 4. podlaží, učebna H1 (4.11)

Přílohy