Martin Jabůrek: že za tou zdí nic není

20. únor 2019, 18:00 – 20:00

Vernisáž výstavy

Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D. (1974), odborný asistent na Katedře filozofie FF Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se Martin věnuje otázkám smrti, bytí a existenci (např: Martin Jabůrek, Estetická tvář Bytí, Aluze 1999; Martin Jabůrek, Smrt, vzkříšení a lety do vesmíru, Pro-Fil 2014; Martin Jabůrek, Kdy nastává smrt. Problémy kritérií, Ostium - internetový časopis pre humanitné vedy 2018), což lze s notnou dávkou nepřímých odkazů spatřit i v jeho fotografické práci.

Přes řadu funerálních a existenčních motivů, které však u Martina nesklouzávají do dokumentárních nebo morbidních rovin, je hlavním jmenovatelem pro jeho práci zachycení běžných věcí a situací, což jej s omezením pro něj vlastním řadí k fotografům v duchu poezie všedního dne.

Na výstavě bude představen průřez dosavadního díla.

Kurátor: Petr Boris Holouš

Pořádá

Studium Artium, z.s.

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Galerie podkroví

Přílohy