Periodická tabulka prvků

20. únor 2019, 16:45 – 18:15

Přednáška Miroslava Mašláně z cyklu Societas Cognitorum

Rok 2019 je vyhlášen Mezinárodním rokem periodické tabulky prvků. Historický pohled na tuto problematiku, tj. od vzniku Mendělejevovy periodické tabulky až po syntézu posledních supertěžkých prvků, včetně výhledu co dál.

Sdružení profesorů FF UP Societas cognitorum a Rakouské centrum UP zvou akademickou obec i širokou veřejnost k devátému cyklu přednášek.

Studenti bakalářského a magisterského studia všech oborů získají za návštěvu přenášek + jejich protokol 2 kreditní body, studenti doktorandského studia za návštěvu přednášek a zpracování seminární práce ke zvolenému tématu 5 kreditních bodů.

Motto: „Každý týden se setkáváme jako profesoři a specialisté z různých oborů a v rozhovorech u stolu se snažíme přesahovat svůj obor, nakukovat do těch ostatních a dychtivě se z nich poučovat. Nyní jsme to vzali vážně a zamýšlíme se v tomto cyklu přednášek nad přitažlivým tématem ze svého oboru, které plodně přesahuje do oboru jiného a které jistě zaujme i posluchače.“ (Ladislav Daniel)

Program cyklu přednášek  Societas cognitorum / Profesoři FF a jejich hosté

 

 

Pořádá

Sdružení profesorů FF UP Societas cognitorum a Rakouské centrum UP

Místo

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, aula

Přílohy