Call to Europe: Jak znovu zcelit Evropu?

14. únor 2019, 16:00 – 20:00

Veřejná debata s bývalým eurokomisařem László Andorem a předními odborníky na EU

Veřejná debata s bývalým eurokomisařem László Andorem a předními odborníky na EU o možnostech snížení rozdílů mezi Východem a Západem, o odlišných životních úrovních či dvojí kvalitě potravin. Simultánní překlad z a do ajzajištěn.

Zveme vás na mezinárodní diskusi Konvergence v EU: Jak znovu zcelit Evropu?, která bude hledat odpovědi na řešení nerovností v rámci Evropské unie. Sever versus Jih. Různá životní úroveň. Rozdílná kvalita potravin. Odlišné mzdy. Východ versus Západ. To jsou ty nejviditelnější z dělících linií, které se táhnou Evropou.

Jak tyto nerovnosti překonat, o tom budou v prestižně obsazném mezinárodním panelu debatovat:

  • László Andor, vedoucí katedry ekonomické politiky na Korvínově univerzitě v Budapešti a bývalý eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění
  • Viktória Nagy, prezidentka mládežnického výboru Evropské odborové konfederace
  • Uwe Optenhögel, viceprezident Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS)
  • Conny Reuter, generální tajemník Solidar

Moderace se ujme Anna Kárníková, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku.

Sbližování kvality života v Evropské unii je zatím spíše jen abstraktní cíl, jehož naplnění se pořád odkládá do nějaké blíže neznámé budoucnosti. Nejde o skutečnou a silnou snahu přibližovat společnosti a ekonomiky. Tím neodmítáme hmatatelné úspěchy dosažené po „jižním“ a „východním“ rozšíření. Přesto existují dvě nešťastné osy: rozdělení na jih-sever mezi dlužníkem a věřitelskými zeměmi a rozpad východ-západ mezi ekonomikami s nízkými mzdami a vysokou přidanou hodnotou. Hospodářská a měnová unie, stejně jako rozpočet EU, vyžadují ambiciózní institucionální změny, které povedou ke zvýšení konvergence, např. silný „sociální rozměr“ a perspektivní průmyslová transformace. Hledání nových zdrojů pro konvergenci a dobře zaměřené investice je pro úspěch nepostradatelné. Je zapotřebí inovativní řešení v boji proti daňovým únikům a daňovým rájům. Alespoň na mentální a ideologické úrovni musí být falešný pojem „daňový ráj" vymazán mimo jiné z českého jazyka. „Daňový ráj“ pro málo privilegovaných znamená „příjmové peklo“ pro ostatní.

FB událost

Pořádá

Katedra politologie a evropských studií FF UP, FEPS, MDA

Místo

Posluchárna Václava Havla, Křížkovského 12

Přílohy