Podněty komplexního myšlení P.A. Florenského pro interdisciplinární dialog a pro psychologii

12. únor 2019, 13:00 – 14:00

Přednáška

Cílem přednášky je představit základní pojmy, principy a obsah projektu „komplexního (tzv. globálního) myšlení“ filozofa, teologa, matematika a přírodního vědce Pavla A. Florenského (1882–1937), vypracovaného ve snaze (a) nejenom překonat vědecký pozitivizmus konce 19. a začátku 20. st. a zastavit proces fragmentace vědy (a kultury) a její poznatky, ale zároveň (b) postavit základy inter-/transdisciplinárrní kreatívní interakce různých vědních oborů humanitního a přírodovědného typu, vycházející přitom z recepce fyzikálních a matematických teorií Georga Cantora, Alberta Einsteina, Bernarda Riemanna a dalších. Ústrední část přednášky poukáže na to, jak Florenskij dokázal vypracovat z Einsteinova chápaní komplexnosti časoprostoru, a jeho plurality, nový pohled na komplexnost reality (kosmu, světa, života, osobní existence, přírodních fenoménů, atd.) jako takové, a její antropologicko-psychologické dimenze. Studenti budou v závěru obeznámeni s vědeckým projektem na téma „Komplexní myšlení Florenského a jeho aplikace na klinickou psychologii“, na kterém pracuje garant predmětu v rámci dlouhodobé spolupráce s týmem profesora Gilberta Safra z Institutu psychologie na Státní univerzitě v San Paulo (Brazílie).

Přednášející: prof. Lubomír Žák

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Místo

CMTF UP, učebna U4, Univerzitní 22

Přílohy