Service Learning na UP

7. únor 2019, 09:00 – 16:00

Bezplatný základní kurz

Pro všechny akademické pracovníky, doktorandy a lektory na UP již po třetí pořádáme základní kurz v inovativní metodě Service Learning.

Metoda service learning (SL) v sobě spojuje všechny tři pilíře, na kterých by měla univerzita stát – výzkum, vzdělávání studentů a službu okolnímu prostředí, respektive komunitě. Díky předcházejícímu výzkumu potřeb komunity si studenti budou moci zvolit jedno z aktuálních témat, kterému se pak budou v rámci kurzu věnovat. Vedoucí kurzu připraví studenty v rámci výuky tak, aby byli kompetentní k práci v terénu. Získané zkušenosti následně poslouží jako podklad pro reflexi, která je nedílnou součástí učení. Finálním produktem je zrealizovaný projekt, jehož spolurealizátorem je samotná komunita.

Obsah kurzu:
Během jednodenního kurzu budou zájemci vedeni k zamyšlení nad novou formou výuky, která by mohla jejich studentům, i jim samým, zprostředkovat nové zkušenosti, rozšířit spolupráci se subjekty vně i uvnitř UP a v neposlední řadě pomoci zlepšit situaci lidí s omezenými možnostmi v okolí UP. Po absolvování kurzu by měl mít pedagog vytvořený sylabus svého předmětu, který bude využívat
prvky SL.

Zájemci o tento bezplatný kurz nebo o další informace týkající se kurzu nebo projektu SLIHE, nechť se přihlásí na emailové adrese: vojtech.vodsedalek@upol.cz

Lektoři:
Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.; Mgr. Lenka Tkadlčíková; Mgr. Vojtěch Vodseďálek

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP, projekt SLIHE 2017-1-SK01- KA203-035352

Místo

Katedra křesťanské sociální práce CMTF, Na Hradě 5, 4. podlaží, učebna H3

Přílohy