Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

6. únor 2019 - 7. únor 2019

VI. mezinárodní konference České asociace orální historie

Pořádá

Česká asociace orální historie, Katedra historie FF UP, Archiv UP

Místo

Katedra historie Filozofické fakulty UP, Na Hradě 5

Přílohy