Přednáškové odpoledne postgraduálních studentů LF UP

19. prosinec 2018, 16:00 – 22:00

Odborný program

Přednáškové odpoledne postgraduálních studentů je každoročním setkáním odborníků Neurologické kliniky LF UP.

Pořádá

Neurologická klinika LF UP

Místo

Jazz Tibet Club Olomouc, Sokolská 48

Přílohy