The European Union – What is next?

10. prosinec 2018, 15:00 – 17:00

Slavnostní představení odborné knihy

Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva při PF UP pořádá křest odborné monografie The European Union – What is next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union, která je výstupem tříletého projektu olomouckého centra. Jako hlavní autor se na ní podílela doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., vedoucí centra. Křest se uskuteční pod záštitou děkanky JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D. 10. prosince od 15:00 v Café New One (tř. Svobody 21). Současně bude pokřtěn i sborník ze studentské konference Lidská práva jako součást společných evropských hodnot.

Pořádá

Jean Monnet Centre of Excellence, Právnická fakulta UP

Místo

Café New One, tř. Svobody 21

Přílohy