Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc.

7. prosinec 2018, 09:00 – 15:00

Kolokvium věnované vědeckému odkazu prof. Eduarda Petrů

Pořádá

Katedra bohemistiky FF UP

Místo

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, zasedací místnost děkanátu (2.25)

Přílohy