The 4rd Central European Young Canonists Forum

23. listopad 2018, 09:00 – 15:00

Mezinárodní vědecká konference začínajících vědeckých pracovníků a doktorandů kanonického práva a teologie

Již čtvrtý ročník mezinárodní vědecké konference začínajících vědeckých pracovníků a doktorandů kanonického práva a teologie se koná dne 23. 11. 2018 na CMTF UP v Olomouci. Konference je zaměřena na sdílení výsledků výzkumu v oblasti kanonického práva a teologie, konfesního práva i historie. V letošním roce se akce účastní deset mladých badatelů z Polska, České republiky, Rakouska a Švýcarska. Jednací jazyky konference: čeština, polština, němčina.
Informace a web konference:
www.youngcanonistsforum.com

Plakát ke stažení

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Místo

CMTF UP, Univerzitní 22, aula

Přílohy