Přednáškový večer spolku lékařů

21. listopad 2018, 16:00 – 19:00

Odborný program pro lékaře

ENCEPHALITIS LETHARGICA VON ECONOMO PO 100 LETECH

Neurologická klinika LF UP a FN v Olomouci

Program:

  1. Constantin von Economo (1876 –1931)
    Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.
  2. Encephalitis lethargica a její pandemie v roce 1918
    doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
  3. Postencefalitický parkinsonismus a Oliver Sacks
    prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

Koordinátor: doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Malá pravá posluchárna Teoretických ústavů LF UP

Přílohy