Oběti trestných činů

21. listopad 2018, 14:30 – 17:00

Přednáška a workshop

Katedra trestního práva PF UP pořádá dvě akce na téma Oběti trestných činů. Obě budou v režii hosta Mgr. Kláry Kalibové Ph.D. (organizace In Iustitia).

 

  • Práva obětí trestných činů ve světle trestního řádu a zákona o obětech trestných činů (přednáška)
    21. listopadu |11:30–13:00 | MS2

  • Zvlášť zranitelné oběti s důrazem na oběti násilí z nenávisti (workshop pro menší počet účastníků)
    21. listopadu |14:30–17:00 | U1

Akce jsou určeny přednostně studentům PF UP a také všem zájemcům o téma.

Pořádá

Katedra trestního práva PF UP

Místo

Právnická fakulta UP

Přílohy