Biomechanické charakteristiky pohybu horních končetin během základních dovedností ve sportovní gymnastice

19. listopad 2018, 10:30 – 12:00

Habilitační přednáška

Děkan a Vědecká rada FTK UP zvou všechny zájemce na habilitační přednášku Mgr. Romana Farany, Ph.D., akademického pracovníka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Přednáška se koná v rámci habilitačního řízení v oboru Kinantropologie v průběhu veřejné části zasedání Vědecké rady FTK UP.

Pořádá

Fakulta tělesné kultury UP

Místo

FTK UP, zasedací místnost NA 309

Přílohy