Pohybová aktivita jako významný protektivní faktor obezity českých dívek a žen

19. listopad 2018, 12:00 – 13:30

Habilitační přednáška

Děkan a Vědecká rada FTK UP zvou všechny zájemce na habilitační přednášku Mgr. Aleše Gáby, Ph.D., akademického pracovníka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška se koná v rámci habilitačního řízení v oboru Kinantropologie v průběhu veřejné části zasedání Vědecké rady FTK UP.

Pořádá

Fakulta tělesné kultury UP

Místo

FTK UP, zasedací místnost NA 309

Přílohy