Berlín jako kulturní centrum středoevropských avantgard

15. listopad 2018, 16:45 – 18:15

Přednáška v rámci doprovodného programu výstavy Rozlomená doba 1908-1928 Muzea umění Olomouc

"Berlín je hlavní město Spojených států Evropy. [...] Ale chybějí mu právě ty Spojené státy Evropy, a měly by být co nejrychleji založeny. Nejen kvůli Berlínu. Kvůli Evropě." To napsal v roce 1923 Herwarth Walden v editorské úvaze časopisu Der Sturm. Berlín jako středobod politických a kulturních sil prvních desetiletí dvacátého století představí Steffen Eigl, berlínský historik umění.


Přednáška bude proslovena v němčině, simultánní překlad zajištěn.

Pořádá

Muzeum umění Olomouc a Katedra dějin umění FF UP

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Lectorium Medium

Přílohy