Současnost a budoucnost sociálního bydlení v ČR

14. listopad 2018, 18:30 – 20:00

Panelová diskuze

Česká republika na zákon o sociálním bydlení i po mnoha letech snah a jednání zainteresovaných aktérů čeká. Zůstává tak na úrovni diskusí, jakou roli by mělo a jakou roli může sehrávat v systému služeb pro lidi bez domova a pro lidi ohrožené ztrátou bydlení. Definice sociálního bydlení se i přes svou různorodost shodují na třech charakteristikách sociálního bydlení, kterými jsou:

- Bydlení bylo vybudováno nebo je provozováno za využití veřejných prostředků.
- Výše nájemného je nižší než na otevřeném trhu s bydlením.
- Přidělení bydlení není závislé na trhu, nárok posuzuje zřizovatel sociálního bydlení podle předem stanovených sociálních kriterií.

Diskusní panel se bude zabývat možnostmi a limity, současností a budoucností sociálního bydlení v České republice.

Do diskusního panelu byli přizváni:
Martin Lux, sociolog FF UP
Zbyněk Vočka, sociální odbor Krajského úřadu Olomouckého kraje
Nikola Taragoš, Romodrom o. p. s.
Jan Buka, Charita Olomouc

Setkání moderuje Eva Klimentová, dlouholetá organizátorka Noci venku Olomouc. Akce je součástí doprovodného programu 6. ročníku benefiční akce Noc venku Olomouc. Více na www.facebook.com/nocvenkuolomouc

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

Coffee Library, Biskupské nám. 1

Přílohy