Den české Charity – sv. Anežka Česká, patronka české Charity

13. listopad 2018

Symposium Charita a spiritualita

Den české Charity – sv. Anežka Česká, patronka české Charity je tématem symposia, které se uskuteční v úterý 13. listopadu 2018 v Olomouci k připomínce svatořečení Janem Pavlem II. dne 12. listopadu 1989.

Program

 • 9:30–10:00
  Mons. Pavel Posád, prezident Charity Česká republika a arcibiskup Mons. Jan Graubner: zahájení, úvodní slovo
 • 10:00–11:30
  S. E. Paul Josef kardinál Cordes: Bůh je láska
 • 11:30–12:00
  přestávka na občerstvení
 • 12:00–12:45
  Mons. Jan Graubner: Sv. Anežka Česká – inspirace pro dnešní Charitu
 • 12:45–14:30
  Prof. Heinrich Pompey: Milosrdenství jako přidaná hodnotasociálně charitní práce a jako pojem ukazující směr křesťanské diakonii
 • 14:30–15:00
  občerstvení
 • 15:30
  Katedrála sv. Václava
  Slavnostní mše svatá za pracovníky a dobrovolníky Charit koncelebrovaná arcibiskupem Graubnerem a kardinálem Cordesem

Organizátoři akce:
Česká biskupská konference | Arcibiskupství olomoucké | Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP | CARITAS – VOŠ sociální Olomouc | Vzdělávací institut pro charitní praxi, o.p.s. Hradec Králové
Akce se koná s finanční podporou České biskupské konference a Charity České republiky.
Podrobné informace včetně přihlášky a programu najdete na www.charita.cz/symposium2018

Pořádá

Česká biskupská konference

Místo

Slavnostní sál Arcibiskupského paláce v Olomouci, Wurmova 9 a Katedrála sv. Václava

Přílohy