Konference internetového poradenství

12. listopad 2018, 09:00 – 17:00

Aktuální problémy odborného sociálního poradenství | Kvalita v distančních formách poradenství

Z.s. InternetPoradna.cz, Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP) pořádají již IV. ročník Mezinárodní konference internetového poradenství. Ta svým zaměřením tentokrát reflektuje vývoj odborného sociálního poradenství a jeho aktuální směřování směrem k distančním formám pomoci, které je nutné akceptovat jako odpověď na současný požadavek interaktivity a dostupnosti služeb.

Protože tento trend klade významné požadavky na kontrolu kvality služeb jak ve formě face to face, tak v distančním prostoru, otevřeme konferenci pohledem na historii, vývoj, perspektivy a problémy poradenství pro OZP v ČR. Dále se budeme věnovat také tomu, jak a čím hodnotit kvalitu odborného sociálního poradenství pro OZP, čímž se dostaneme právě k palčivým otázkám distančního poradenství současné doby. Další hosté se tak budou zamýšlet nad tím, jaké potřeby z hlediska kvality současné distanční poradenství má, jaké požadavky se s digitalizací kontaktů nabízejí a jaké překážky se s ní z jejich pohledu pojí. Prostor bude přitom poskytnut jak organizacím, které se s distanční formou teprve seznamují a učí pracovat, tak těm, které mohou předávat své zkušenosti, a přesto, že internetové poradenství - jako způsob online pomoci klientovi - je v dnešní době poměrně dobře etablované a rozvinuté, stále hledají způsob, jak své distanční služby dále rozvíjet.Přihlášky k aktivní účasti zasílejte do 26. 10. 2018 na email katerina.rychla@internetporadna.cz. Přihlásit lze příspěvek v časové dotaci 30 min. s diskusí, případně workshop v časové dotaci 90 minut (zájemci o workshop k přihlášce připojí požadovaný seznam pomůcek či kancelářských potřeb, např. flipchart, lepící bločky, tužky, propisky, polštářky, apod.).

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a titul přednášejícího (přednášejících), kontaktní údaje (email, telefon, adresu), organizaci, jejímž jménem bude příspěvek uveden, krátký medailonek přednášejícího a anotaci příspěvku v rozsahu max. 600 znaků. Přednášející nehradí vstupné.

Přihlášky k pasivní účasti zasílejte do 1. 11. 2018 na email recepce@internetporadna.cz. Přihlášku najdete v "připnutém příspěvku" v této události.

Účastníkům konference bude vystaven certifikát, účast se započítává do dalšího vzdělávání dle § 111 Zákona o sociálních službách.

Vstupné:
Základní vstupné: 650,- Kč/osoba
Snížené vstupné (studenti denního studia do 26 let, poradci poradenského portálu iporadna.cz, držitelé průkazu ZTP/P): 350,- Kč/osoba

Akci zaštiťuje prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., PhD., rektor Univerzity Palackého v Olomouci.

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Kaple Božího Těla

Přílohy