Moravská konference fetomaternální medicíny

9. listopad 2018, 08:30 – 16:30

10. ročník konference s tématikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod

10. ročník konference s tématikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod se koná ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti nejen z České republiky ale i ze Slovenska.

Program je určen jak pro lékaře z klinických a ambulantních pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z českých a slovenských pracovišť. Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.

Informace a odborný program jsou dostupné na webové stránce konference: www.FMMolomouc.cz

Pořádá

Porodnicko-gynekologická klinika LF UP, Ústav porodní asistence FZV UP, Česká společnost porodních asistentek, Z. S.

Místo

aula Právnické fakulty UP

Přílohy